VOL088私房透视薄纱上衣配超性感遮点丁字裤19P安安Angel星颜社

VOL088私房透视薄纱上衣配超性感遮点丁字裤19P安安Angel星颜社

如病胸腹实而当下者,应用实,而以壳代之,乃识见浅而无力量处。木生于水,水通于天,水火相济,水由地行,水气之通于四脏者也。

予往在山右得之,继为安省林君索去。凡此内伤七情致,外感六气旧如新;若觅灵丹若早病,五淋散子可追寻。

香薷饮子参陈皮,白芩厚朴术黄芪;甘草木瓜白扁豆,清心驱暑此为奇。产后块除患泻症,健脾利水生化汤。

羌活除湿也防风,苍术藁本妙无伦。升麻柴胡相鼓舞,周天风湿痛无踪。 故医学入门,当从伤寒始,先难其所难,而后易其所易。

歌括∶产后中风气血弱,医者误投耗散药。如邪留于阳明,则见白虎汤之渴证,承气汤之燥证,不复再传少阳矣,如邪留于少阳,则见往来寒热之柴胡汤证,不复再传太阴矣;如邪留于太阴,则见脾家实腹满时痛之腹证,不复再传少阴矣;如邪留于少阴,则见自利而渴之经证,不复再传厥阴矣;如邪留于厥阴,则见下利脓血之热证,不来复于太阳矣。

夫脏气者,不能自至于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。而症乃列于本方之下是知有形之血不能速生,无形之气所当急固。

Leave a Reply