av的类型

av的类型

自丹溪创阴虚火动之说,其立论为千古之不磨,而其立方不能无弊,用黄柏、知母于肉桂之中,不用熟地、山茱为君,乌可为训乎。 此物近人皆用之外治,殊不知其内治更神,用之以止血者,非外治也。

柴肝,而性专克木。 夫相火在心火之中,尚不用寒以治热,况相火在肾水之内,又乌可用寒以治寒乎。

内容:柏子仁,甘、辛,气平,无毒。 如半夏亦消痰圣药,何治人面疮无效?

大寒之地,草木不生,微寒之地,草木更茂。欲其上升,须加酒制;欲其下行,须入芒硝;欲其速驰,生用为佳;欲其平调,熟煎尤妙。

然病实可生,任其悠忽,因循失救,而奄奄坐已,又行医之过也。盖琐阳非苁蓉可比,苁蓉,乃马精所化,故功性能神;琐阳,非马精所化之物,虽能补阴兴阳,而功效甚薄,故神农薄而不取。

苤芑,即车前子草也,果可备之为催生乎?盖藿香逐邪甚速,未免耗气亦多,故佐气血之药往往取效,否则,无功耳。

Leave a Reply