Vol.322性感黑色皮质内衣秀完美身材[20P]_芝芝Booty_爱蜜社

Vol.322性感黑色皮质内衣秀完美身材[20P]_芝芝Booty_爱蜜社

又云∶贞元十年,崔从质员外言∶有人被蜘蛛咬,腹大如孕妇。或云∶其虫有毒,咬人至死。

煮汤治消渴,古方甚称之。钱仲阳治小儿冷热疳泻,如圣丸,用干者,酒煮成膏丸药,亦一法也。

亦有一角者【集解】藏器注∶蛴螬云∶蝎一名蠹,在朽木中,食木心,穿如锥刀,口黑,身长足短,节慢无毛。又方∶用分,以猪胆汁和丸黍米大。

临卧时服之,最效。 今市人皆削,乃似浓朴,而无正纵横理。

陶弘景以字为蛙字,音乌娲切【集解】《别录》曰∶生汶山川谷。竹枯曰,竹实曰筱,小曰KT,大曰。

虫部第四十一卷\虫之三【校正】《本经》原附桃核仁下,今分入此。以水四升,煮取二升。

Leave a Reply