No.5079女神王馨瑶yanni私房性感暗灰色连衣裙配超薄肉丝完美诱惑写[71P]_王馨瑶_秀人网

No.5079女神王馨瑶yanni私房性感暗灰色连衣裙配超薄肉丝完美诱惑写[71P]_王馨瑶_秀人网

堂兄××,年五旬,得吐血证,延医治疗不效。又将芡实减去四钱,加生山药五钱,连服二十余剂,痰尽消,诸病皆愈。

遂去山药,仍加黄三钱,又去石膏,以花粉六钱代之,每日兼服阿斯匹林四分之一瓦,如此十余日后,病大见愈。后乃改用薯蓣粥,用生怀山药一两为细末,煮作粥,少调以白糖,每日两次当点心服之。

秋日为风寒所束,心中发热。按∶此证用葱白熨之,虽未即通,而肠中之结已开。

《金匮》云‘脓成则死’,然有生者。若此处太窄太小,则血不易出。

逆气上干,填塞胸膈,排挤胸中大气,使之下陷。且尝实验痢证,若因寒者,虽经久不愈,犹可支持。

因食肉过多,不能消化,郁结肠中。知其胸中大气下陷过甚,肺中呼吸几有将停之势,非投以升陷汤,以升补其大气不可。

Leave a Reply