No2972嫩模美七Mia三亚旅拍室外泳池红色泳衣半脱露傲人豪乳诱惑写真38P美七Mia秀人网

No2972嫩模美七Mia三亚旅拍室外泳池红色泳衣半脱露傲人豪乳诱惑写真38P美七Mia秀人网

因洗冷水而闭者,盖以经血之流动,全在得温以行,得寒而凝,理势然也。 二层乃阳明所主,阳明主燥,外邪至此,化为燥邪,故恶热,法宜清凉,不可妄用温燥。

昧者不察,多用一派推荡破滞之品,每每酿成腹胀不治之病,不可不知。六经提纲病情,内伤仍握定阴阳盈缩为准,如此方不见病治病了。

若欲治之,亦只解郁而已,如归脾汤、鞠郁丸之类。此方不独专为少阴立法,而上中下三部之法俱备。

 亦有痰火上升为鸣为聋,定有痰火情形可征,按痰火法治之必效。治缩与麻木、强,不外扶阳祛阴,化痰降逆一法,如白通汤、姜桂饮、黄芪建中汤、麻黄附子细辛汤、半夏干姜汤之类。

 察其系血分有热,热蒸于外,盗汗亦作,法宜清润,如鸡子黄连汤之类。按小儿初生,只要安静,审无胎中受寒,无胎中受热,切不可用药以戕之,以伐生生之气。

有道不同不相为谋者,意见各持,异同不决。 有专务人事者,典籍经书,不知何物,道听途说,拾人唾余,然而终日营营,绰风求售,不邀自赴,儇媚取容,偏投好者之心,此阿谄之流也。

Leave a Reply